Kulturfärg   VARUKORG | KASSA
| | | |


 Det här huset har en tidigare målning av linoljefärg från början av 20-talet. Fasaden mot söder har endast fragment kvar av målningen medan det var arbetskrävande att få bort färg på de mindre utsatta sidorna. Ingen anmärkningsvärd sprickbildning och inga tendenser till röta tack vare den gamla linoljefärgens goda inträngningsförmåga och god byggteknik. Under så många år utan skyddande målning har virkets hartser och naturliga bindemedel bitvis tvättats bort och löst sittande, grå träfibrer har bildats på ytan.
 Någon gång under de senaste 100 åren har man bytt kulör på farstuns pardörrar. Den engelsk-röda färgen har långsamt eroderat bort och en tidigare blå kulör framträder. Farstuns vackert spröjsade fönster får en renovering. Är någon del av fönsterbågen skadad ska man skarva in nytt virke och inte kassera hela bågen. Virket ska vara senvuxen, rak furu, helst med stående årsringar (ändträets årsringar står närapå vinkelrätt mot ytan). Kärnvirke är att föredra men kräver en noga anpassad linoljegrundering då virket i sig redan är fett av hartser.
 På sydsidan har panelen åldrats kraftig. För att målningsresultatet ska bli bra krävs att underlaget är fast och väl förankrat. Ytan måste skrapas och borstas ned till fast underlag. Panelen visar sig vara helt frisk under den tunna grånade ytan. Sprickbildningen orsakas till stor del av att det oskyddade virket har utsatts för regelbunden regn-och-sol-tortyr. Linoljegrundfärgen ska bland annat hindra alltför kraftiga förändringar i virkets fuktkvot.


 Nu är panelen färdig för linoljegrunden. Här behövs en grund med relativt mycket olja i förhållande till andelen pigment. Grunden ska mätta virkets porer men inte bilda en blank film på ytan. Det kan ibland innebära att olika delar av en byggnad ska behandlas efter sina olika förutsättningar. Under takfoten kan virket vara helt opåverkat av ålder medan det närmast sockeln kan vara helt uttorkat. Under farstutakets utsprång har varken sol eller regn tillträde. Delar av den gamla målningen sitter stadigt i underlaget och virket är närapå som nysågat. Där den gamla oljefärgen är kvar ska man inte måla med linolje-grundfärgen. Målarna kallar detta att "fläck-bättra". Man lär sig snabbt att se hur mycket av grundfärgen det renskrapade virket tar emot. Titta bakåt innan du flyttar stegen. Sprid ut grundfärgen där det finns ett överskott och fyll på där det fortfarande suger in, allt medan färgen fortfarande är våt. Måla alltid på skuggsidan. Följ solen. Direkt solsken ger mycket höga temperaturer i den våta färgen vilket kan ödelägga arbetet. Nu är delar av byggnaden grundmålad. Grundfärgen innehåller zinkvitt pigment som har en naturligt röt- och svamphämmande effekt utan att vara tungt miljöbelastande. Zink är ett livsviktigt grundämne för allt levande. Vi ska ha respekt för zink samtidigt som forskar-rapporter hävdar att det inte finns skadliga ansamlingar av zink i miljön, snarare ett underskott. Grundmålningen ska inte lämnas oskyddat någon längre tid. Arbetet fortsätter med det andra steget - mellanstrykningen.

 Nytillverkade fönsterbågar i samma utförande som originalet. Fönstren är grundade och målade med en röd mellan-strykningsfärg innan plåt och beslag monterades. En liten detalj, den högra bågen är inte öppningsbar utan fastspikad med hästsko-söm, dvs en smidd, kraftigt kilformad, kort spik med knubbigt huvud. Vitsen är att spiken tack vare kilformen är lätt att ta ut utan att virket skadas. Den galvaniserade plåten håller kvar färgen bättre om man väntar med målningen ett par år så att ytan oxiderat en aning.


 Den del av fasaden som stått oskyddad mot söder under lång tid har en lite grov ytan efter att löst trämaterial avlägsnats. Nu har mellan-strykningsfärgen lagts på. Färgen ska sträckas mycket väl annars uppstår rinningar med skinnbildning och förlängd torktid. Mellanstrykningsfärgen ska brytas till den slutliga kulören. I vissa fall kan man behöva mellanstryka två varv för att få full täckkraft. Några av de traditionella färgpigmenten har lite sämre förmåga att täcka medan andra har en oerhörd täckkraft.
 Det gäller att planera målningsarbetet väl. Slutstrykningen återstår nu på huset. Bästa tid för målning är från tidig vår och fram till innan de fuktiga sommarkvällarnas intåg. Värme, låg luftfuktighet och en lätt vårvind är idealiskt målarväder för oljefärger.| | FÄRGGUIDE | FÖRSÄLJNINGSVILLKOR | KONTAKT

© Kulturfärg ® 1996-2023